Wat U kunt doen tegen het omgangs-on-recht

U kunt een heleboel doen tegen het omgangs-on-recht; de vraag is echter: wat u wilt doen?
U kunt het navolgende doen:
Allereerst: leef jezelf in de situatie. Denk maar eens aan de verjaardagen, al de feestdagen, schoolvakanties, maar ook de gewone dag waarop kinderen hun vader & de vaders hun kinderen niet mogen zien..... veelal zonder enige gefundamenteerde reden....
Besef vervolgens eens wat er gekopt stond in de Staatscourant nar. 245 van 18 december 1995:
"Corruptie bij overheid omvangrijk structureel probleem".
Lees deze woorden nu nog eens en bedenk eens wat dit inhoudt....! In de Staatscourant, het officiële blad van de Nederlandse Staat !
Een brief schrijven aan de Koning (in wiens naam dit gebeurt !) is belangrijker dan vele zich kunnen voorstellen. Voor elke schrijver zijn er nl. zoveel niet-schrijvers.
Schrijf - schrijf - en nog eens: schrijf !
Aan:
Zijner majesteit de koning
Paleis Noordeinde
Den Haag
(De politiek is corrupt - zie boven - en doet bewust niets !)
Geef eens aandacht aan de acties die gevoerd worden en help daadwerkelijk mee. Ook ondersteuning en gebed van de rechtvaardige vermag veel. Bidt als christen dat het vleesgeworden Woord Jezus Christus om kracht en wijsheid voor allen die dit omgangs-ON-recht ondergaan en dat het Woord (hierover) verkondigd blijft worden (Kol. 4:2-4).
Denk eens aan het uitknippen van een krantenartikeltje over omgangsONrecht. Samen met dit foldertje heeft u wat tastbaars om over te spreken. Studerenden kunnen hierover een werkopdracht of opstel maken. Geef het door aan de leraar en vraag of de school er aandacht aan wil besteden !
Financiën bederven veelal de harte-zaken. Toch zijn ook wij genoodzaakt geld te gebruiken voor o.a. kopieerkosten, reiskosten, administratie kosten, etc. Giro NL62 INGB 0007303489 van de Stichting Wijze Vader te Heemskerk staat open voor donaties.
Kopieer dit stukje tekst zoveel mogelijk en deel uit verder uit. Bijvoorbeeld aan clubs, verenigingen, in wachtruimtes, bij artsen, in ziekenhuizen, kerken, de buren, vrienden, etc. etc.Spreek erover. Spreken doet meer dan meestal gedacht wordt. Vergeet ook de school niet !
Hulp geven kunt u nu doen. Maar... wilt u het ook doen? Het is heel hard nodig; elke hulp is heel hard nodig ....
Voor àl die kinderen...
Voor àl die vaders.....
Voor àl die moeders....
Voor àl die opa's & oma's....