Maleachi 4 : 6  (Ned. St.V.)                                                    Heemskerk, 24 mei 1996
Maleachi 3 : 24 (Hebr. vert.)

 S*H*A*L*O*M   (Joh. 14 : 27)

Woordstudie naar voormeldde text in o.a. Hebreeuwse woordenboek en Lexicon.

Textgedeelte: "Lev avot al banim al banim al avotam"

Lev = hart (Ned. uitdr.: Heb het lef (v) is);
Avot = vaderen / vaders Avotam -  hn vaderen/vaders  avot = meerv. v. av = abba
banim = zonen/kinderen
al = tot

Statenvert. met Kanttekeningen van Jacob en Pieter Keur, Dortrecht 1710,
opnieuw uitgegeven door KOK - Kampen:

Aantekening, 18: De zin is: "Zijne predikatie zal zulk een kracht in de harten der
uitverkorenen door de werking van de Heilige Geest dat zoo (zowel) de vaderen als
de kinderen zich tot de HEERE bekeren en Hem gezamelijk dienen zullen".

N.B.G.-vertaling Bosch en Keuning 1956 met kanttekeningen door Dr. A.H. Edelkoort e.a.:

"Blijkbaar bestond in de tijd van deze profeet een verschil in de geestesgesteldheid
tussen de jeugd en de ouderen, waarschijnlijk doordat de jeugd lichter toegangkelijk
was voor heidense ideen en gewoonten, terwijl de ouderen als vanzelf meer vasthielden
aan de door de vaderen overgeleverde tradities. De profeet acht het gewenst dat de
jeugd bekeerd wordt tot de tradities der ouderen, maar evenzeer dat de ouderen openstaan
voor de begeerte naar vernieuwing die de jongeren kenmerkt. Die wederzijdse toenadering
zou de tweede Elia bewerken".

De antropologische verklaring van "avotam": de stamvaderen, oftewel de vaderen Isaac,
Abraham en Jacob, daarmee de gehele mensheid bedoelende, al waar m.i. overeenkomt met
de St.V. met Kanttekeningen-uitleg. De oudJoodse cultuur is natuurlijk geheel anders
dan de hedendaagse Nederlandse denkwijze. Maleachi's optreden 433 B.C.

Voorbeeld:   In deze cultuur wordt niet over vrouwen/meisjes gesproken, waneer dit niet absoluut noodzakelijk is.

Hebr.: SHOUV bestaande uit Sjin - waw- bet en is de stam van het geschreven woord whasif.
W'HASIF staat in de hitpa'eel infinitief absolutes/imperatief singulair masculine van de
stam (SHOUV).

Hitpa'eel = intensief/reflextief (sterk wederkerend)  /  Infinitief = onbepaalde wijs
absolutes = "zijnde" - vorm (het is)  /  Imperatief = gebiedende wijs
Singulair = enkelvoud  /  Masculine = mannelijk

Korte eigen samenvatting wederbrengen:  Niemand zal zich kunnen onttrekken.

Persoonlijke inbreng: I Korinthe 15 : 46

Albert Streep.