Heemskerk, Januari 2018.

Jaarverslag 2017
Stichting Wijze Vader

Ter uitvoering der statuten Art 2.1.a. & Art. 2.1.b, zijn er – náást de website www.wijze-vader.nl en gesprekken door de (in bezetting ongewijzigde) bestuursleden met omstanders - de immer aanwezige telefonische (hulpverlenings-) gesprekken met (dreigende) lotgenoten geweest. Ook zijn er c.f. Art. 5 afdoende vergaderingen geweest. Voorzitter der stichting trekt zich terug van alle actieve functies doch blijft aan als richtingaanwijzer. Dit na hartaanvallen. Op geestelijk vlak ontwikkelt de strijd zich blijvend, hetgeen de hoofdzaak is/wordt: Váder mist kind.!


Financieel jaarverslag 2017
Stichting Wijze Vader

Aan donaties is een totaalbedrag van € 1500,-- ontvangen.
Aan website-, administratie-, bank- en evangelisatiekosten is een bedrag van €1653,67 uitgegeven, (waarvan € 450,-- aan evangelisatiekosten). Het batige jaarsaldo was op 31 december € 231,21

 

Voor gezien & accoord, Voor gezien & accoord, Voor gezien & accoord,
Was getekend, Was getekend, Was getekend,
A.W.H.M. Streep
Voorzitter
J.T. Nieuwstraten
Secretaris
F.A. Nieuwstraten
Penningmeester


Stichting Wijze Vader
Ardennenlaan 4, 1966 RV Heemskerk

K.v.K. Amsterdam 41227033 / Giro NL62 INGB 000.73.03.489