Heemskerk, Januari 2017.

Jaarverslag 2016
Stichting Wijze Vader

Ter uitvoering der statuten Art 2.1.a. & Art. 2.1.b, zijn er – náást de website www.wijze-vader.nl en gesprekken door de (in bezetting ongewijzigde) bestuursleden met omstanders - de immer aanwezige telefonische (hulpverlenings-) gesprekken geweest. Ook zijn er c.f. Art. 5 afdoende vergaderingen geweest. Op geestelijk vlak ontwikkelt de strijd zich blijvend, hetgeen de hoofdzaak is/wordt: Váder mist kind.!


Financieel jaarverslag 2016
Stichting Wijze Vader

Aan donaties is een totaalbedrag van € 2100,-- ontvangen.
Aan website-, administratie-, bank- en evangelisatiekosten is een bedrag van € 790,53 uitgegeven (waarvan € 450,-- aan evangelisatiekosten). Het batige jaarsaldo was op 31 december € 1309,47

 

Voor gezien & accoord, Voor gezien & accoord, Voor gezien & accoord,
Was getekend, Was getekend, Was getekend,
A.W.H.M. Streep
Voorzitter
J.T. Nieuwstraten
Secretaris
F.A. Nieuwstraten
Penningmeester


Stichting Wijze Vader
Ardennenlaan 4, 1966 RV Heemskerk

K.v.K. Amsterdam 41227033 / Giro NL62 INGB 000.73.03.489