In dit West-Afrikaanse tropische land is het heel normaal dat de temperaturen oplopen tot ‘n 38 – 42º Celsius. Dit gegeven is toonaangevend. De hoofdstad “Accra” ligt op ongeveer 5 graden Noorderbreedte. Tussen Ivoorkust en Togo ingesloten heeft het Burkino-Faso als noorderland en de Atlantische Oceaan (Golf van Guiness) als zuidkust. Benoorden de stad “Tamale” kan met een landschapsverandering zien; het lage oerwoud verandert in steppegronden om tenslotte (buiten het land) naar woestijngrond te gaan. Sinds 1957 is Ghana onafhankelijk (van de Engelsen) en dit land wordt gezien als de eerste democratie van Afrika. Ongeveer 16 miljoen inwoners leven op een oppervlakte ongeveer 1½ maal zo groot als Nederland. Vanuit de heuse stammencultuur zijn er nog veel overleveringen die wij westerlingen niet eenvoudig zullen doorgronden. In Ghana (het vroegere Goudkust) zijn ongeveer 69 talen waarvan het zogenoemde ‘Twi’ de hoofdtaal is. Het Engels is de tweede officiële taal en ongeveer een kwart van de bevolking onder de 50 jaar spreekt dit. 

De belangrijkste provincie (‘Region’) is Ashanti-Region, zo genaamd naar de grote Ashanti-stam. Deze stam heeft nog immer een eigen koning dewelke zoveel ‘macht’ heeft dat de politieke regeerders haast niet buiten hem om kunnen. Deze ‘Ashant-hene’ heeft zijn paleis in de tweede stad van Ghana, genaamd ‘Kumasi’. Ongeveer 18 kilometer buiten Kumasi ligt het kleine plaatsje ‘Adanwomasi’, midden in de streek alwaar het nationale kleding-weven vandaan komt. Alhier heeft Albert Streep een huis laten optrekken hetgeen (naar het bijbelse 2Kron.20:26) “Berachach” genaamd is. De beheerder is de plaatselijke pastor genaamd Yaw Opoku-Donkor. Tussen de plaatselijke bevolking levende, kan men een indruk van hun cultuur krijgen dewelke veelal op geloofsrituelen gestoeld zijn. Het na occulte religies (zoals Voodoo en Fiji) sinds de 60’r jaren opkomende christendom, is mede te wijten aan de grote evangelist Amako, dewelke onder het regime van Rawlings bij een toch wel mysterieus auto-ongeluk met militairen om het leven kwam. Deze religies zitten vol symboliek hetgeen in de cultuur van Ghana nog duidelijk zichtbaar zijn. Zo zijn de ‘begrafenissen’ aldaar een fenomeen met en door verschillende rituelen voor (af-)goden en voorvaderverering. Hoewel het christendom de overhand heeft in het zuidelijk deel van Ghana (met name in Ashanti) mag het Islamitische geloof in het noordelijke deel van Ghana niet veronachtzaamd worden. U ziet het; voor elk wat wils..? Voor geïnteresseerden in cultuur ligt alhier een ongekend groot terrein, voor christenen idem dito. Waarom al deze informatie?

UITNODIGING:

U ziet het al aan bovenstaand woord. Op eigen reis- en verblijfskosten (en natuurlijk geheel voor uw eigen verdere verantwoording i.v.m. tropenziektes etc) worden lotgenoten van Albert Streep eens uitgenodigd om de problemen te ontlopen en tot rúst te komen in een geheel andere omgeving. Een tweede doelgroep voor de uitnodiging geldt christenen die eens kennis willen maken met de geloofsbelevenis van deze bevolking op dit zendingsveld. Deze zeer arme mensen kunnen uw aandacht goed gebruiken terwijl zij ook ons wat te bieden hebben..! Serieuze gegadigden kunnen met Albert Streep contact opnemen via telefoon 0251-245342.