De Gelderlander, 16 juni 1997 (ook in Arnhemse Courant, Algemeen Dagblad) echtscheiding

Gescheiden vaders die hun kinderen missen

Internationale ballonnenactie vaderdag 1997

Ook kinderen en nieuwe partners betoogden steun aan de mannen die vaderdag zonder hun kinderen doorbrengen

ARNHEM -- Twee aan twee vliegen de ballonnen de lucht in. Een beetje symbolisch, want het gaat om een actie van gescheiden vaders die om verschillende redenen hun kinderen niet kunnen zien op vaderdag. Stuk voor stuk hebben de mannen schrijnende verhalen. Wanneer de ballonnen worden losgelaten pinkt men hier dan ook een traantje weg.
Het gaat om een landelijke actie bij de Arnhemse speelplaats De Leuke Linde aan de Agnietenstraat. Organisator P. Tromp uit Arnhem is met de opkomst niet ontevreden, al had hij ook gehoopt dat er meer mensen zouden zijn dan de enige tientallen die uiteindelijk op kwamen dagen. "Het idee werd eigenlijk pas geboren toen ik twee weken geleden op een internationale conferentie in Praag was. Daarna hebben we nog een week zitten dubben hoe het te organiseren en pas toen zijn we reclame gaan maken." Het probleem is dat de doelgroep heel moeilijk bereikbaar is. Er is niet zoiets las een adressenbestand met alle namen van geschieden mannen met kinderen te verkrijgen", zegt Tromp. "Bovendien likken de meeste mannen hun worden en storten ze zich in een nieuwe relatie. zo proberen ze hun problemen te vergeten, maar dat lukt ze natuurlijk niet."

Volgens Tromp heeft onderzoek uitgewezen dat de helft van de gescheiden vaders hun kinderen na een jaar niet meer zien. "Dat zou betekenen dat er in heel Nederland rond de 150.000 vaders met deze problemen rondlopen." Binnenkort gaat er waarschijnlijk wel wat veranderen in Nederland. De wetgeving wordt zodanig veranderd dat bieden ouders na een scheiding in principe het gezag over hun kinderen blijven uitoefenen. Nu wordt dat aan één ouder toegewezen, in bijna alle gevallen de moeder.

Toch is Tromp niet tevreden met de voorgestelde wetswijziging. "Het zal nog steeds te eenvoudig zijn om het gezag van de vader te laten vervallen. Een ruzie om een glas melk is feitelijk al voldoende aanleiding." Ook zint het hem niet dat de eventuele nieuwe partner van de moeder pas medegezag kan aanvragen, wanneer dat de ex-echtgenoot ontnomen is. Tromp: "Zo wordt er een premie gezet op het aanvragen van het éénoudergezag."

Tromp zelf heeft zijn twee kinderen al sinds 1992 niet meer gezien. "Ik weet niet eens hoe ze eruit zien. Via de rechter probeer ik nu mijn gelijk te halen, maar veel liever zou ik dat resultaat door bemiddeling bereiken. Mijn huidige partner klaagt wel eens dat ze niet met een man samenwoont, maar met een gescheiden vader. Maar ze heeft ook wel veel begrip voor de situatie. Zij heeft de strikken aan alle ballonnen geknoopt. Een heel klus hoor."

omgangsonrecht