Telegraaf, zaterdag 22 april 1995, door Joop Udo

Bezettingsactie Dwaze Vaders tegen advocatenkantoren

DEN HAAG, zaterdag De Stichting Dwaze Vaders gaat dinsdag 25 april een aantal advocatenkantoren bezetten. Volgens de organisatie is de actie gericht tegen juristen, die willens en wetens en desnoods met sterk aangedikte leugens bewerkstelligen dat gescheiden ouders geen omgang mogen hebben met hun kinderen.

"Vaders zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk vals beschuldigd van bijvoorbeeld incest. Zo'n valse beschuldiging is volgens voor de desbetreffende persoon," zegt Annemiek van der Wal, woordvoerster van de stichting.
De Dwaze Vaders komt op voor de belangen van gescheiden vaders en moeders. Volgens de stichting deinzen de, zoals zij ze noemt 'zwarte advocaten' er niet voor terug om moeders te adviseren met valse beschuldigingen naar de kinderrechter te gaan.

Bedriegen
"Talrijke advocaten menen dat zij in hun beroepsuitoefening mogen liegen en bedriegen, ongeacht wat voor schade zij daarmee toebrengen. En niet alleen op het gebied van omgangsonrecht. Indien een advocaat d.m.v. foefjes of leugens een verkrachter of moordenaar op vrije voeten kan krijgen dan zal hij of zij dat zeker niet nalaten. Achteraf is men ook nog trots dat het is gelukt," meent de Stichting Dwaze Vaders.
Het bestuur meent dat advocaten hun cliŽnten dienen te 'beschermen tegen buitensporige straffen, maar dat het niet tot hun taak behoort rechters om de tuin te leiden met leugens en bedrog. Leden van de stichting zullen na de bezettingen in onder meer Enschede, Tilburg en Den Haag, de desbetreffende advocatenkantoren extra scherp in de gaten blijven houden.
Maandag stuurt de stichting, vooruitlopend op de bezetting een brief naar 19 Ordes van Advocaten. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de aanleiding tot de actie.


omgangsonrecht