Haarlems Weekblad, 1 februari 1995, Maryan ter Schiphorst.


'Ik doe dit voor alle vaders en kinderen'

Albert Streep: een Dwaze vader protesteert

Albert Streep in gevecht met de authoriteiten: Nederland schendt de mensenrechten. (foto: D. Loenen)

HAARLEM -- In de oorlog tussen pa en ma is het nageslacht vaak kind van de rekening. Soms wordt de strijd met behulp van de rechter gestaakt. Soms gooit een der beide partijen de handdoek in de ring. Albert Streep echter, is een man die op last van de rechter zijn twee kinderen, acht en zes, helemaal niet meer mag zien. Albert werd een Dwaze Vader en trekt stad en land door om Nederland wakker te schudden. "Ik zit hier als getuige deskundige". Albert was deze week in Haarlem om zijn protest te laten horen. En daarna trekt hij weer verder tot het onrecht uit de wereld is geholpen.

Zijn kinderen wonen IJmuiden, waar iedereen op de hoogte schijnt te zijn van het wel en wee van de familie. Ik heb ontdekt dat ik daar over de tong ga". Is hij niet bang dat zijn kinderen hem wellicht nooit meer willen zien. Ik kan me namelijk voorstellen dat ze op school geplaagd worden met hun "dwaze vader". Even valt het stil. "Jawel, degelijk heb ik daarover nagedacht. Maar laat ik u een verhaal vertellen. Ik was eens in Amsterdam, en daar zag ik zo'n beschilderende tram rijden, met daarop het opschrift: papa, waarom deed je niks". Dat schudde mij wakker: stel dat mijn kinderen later zeggen: papa, waarom deed je niks". "Ik ken van die gevallen uit de praktijk. Ik weet dat veel vaders de kracht ontbreekt iets te doen. Dat kan ik begrijpen". Albert geeft niet zo gauw op en zegt veel positieve reacties. "Mensen beginnen wakker te worden. Er zijn tienduizenden vaders zoals ik".

Albert is lid van de Stichting Dwaze Vaders. Deze organisatie stelt zich ten doel het omgangsonrecht in Nederland aan de kaak te stellen. In de loop der jaren zijn er veel schrijnende verhalen in de pers verschenen over dit onderwerp. Er zijn meerdere Albert's. "Mijn vrouw beschuldigt mij van alles en nog wat en dan moet ik bewijzen dat het niet waar is. Ik ben door drie rechtbanken vrijgesproken van incest bijvoorbeeld. Maar nog steeds mag ik op basis van een rapport van de Kinderbescherming mijn kinderen niet zien. Ik heb een contra-expertise laten maken door Hans van Schoten die is gepromoveerd op echtscheidingsproblematiek. Maar dat rapport zat niet in mijn dossier toen de rechter uitspraak deed. Later kreeg ik een excuusbrief van de rechtbank dat die beslissing nooit genomen had mogen worden alleen op basis van dat ene (negatieve) rapport. En zo gaat het al jaren. Ik moet vechten. De procedures duren eindeloos. Hoor es, ik een gewone vader die van zijn kinderen houdt en ze gewoon wil zien. Daarom zeg ik: De Nederlandse autoriteiten schenden de mensenrechten. Groot onrecht. Het hele justitiële apparaat is onmenselijk. Kijk, ik geef een voorbeeld. Ik moest van de rechtbank naar een onderzoeksbureau MWKJ, maar die hadden een berisping van het Nederlandse Instituut van Psychologen gekregen wegens 'structurele afstemmingsprocedure'. In gewoon Nederlands: twee handen op een buik; zé doen alle onderzoeken voor de Raad van de Kinderbeschadiging zoals ik het noem. Moet ik dan naar zo'n corrupt zooitje? Wetende dat ik toch geen rechtvaardig rapport krijg. Weet je, ik ben zeker niet perfect, maar dat bedoel ik nou met die onmenselijkheid, ze kijken naar de fouten in plaats van naar de goede dingen. In negentig procent van de gevallen van de mensen die ik spreek, verkeert men in dezelfde situatie als ik. Albert zegt dat hij al 8000 handtekeningen heeft opgehaald. Het enige waar ik me op kan beroepen is het kruis". De traumatische ervaring, zo zegt hij, heeft hem de ogen doen openen voor de Here Jezus.

Afgezien of Albert Streep het onrecht is aangedaan dat hij zegt dat hem is aangedaan, is dit een wezenlijk en groot probleem. Sinds het begin jaren zeventig is echtscheiding aan de orde van de dag. Alberts advocaat Thierie wil niet ingaan op de zaak zelf, maar wel op het probleem in zijn algemeenheid. "Het is begrijpelijk dat mensen het in de regel niet eens zijn met het oordeel van de Kinderbescherming. De Raad moet een Salomonsoordeel uitspreken, waarbij het belang van het kind voorop staat. Het is een materie waarbij emoties een grote rol spelen en waarbij het niet is uitgesloten dat hulpverleners zich laten meeslepen door die emoties. Hierdoor is het in het verleden voorgekomen dat er verkeerde beslissingen worden genomen. De Raad heeft een verregaande beslissingbevoegdheid. Maar het is inherent aan deze problematiek dat er fouten gemaakt worden. Doorgaans zijn het echter zwaarwegende redenen dat het recht op omgang ontzegd wordt. Wanneer mensen zich aangetast voelen in hun recht, ontstaan er nog wel eens communicatiestoornissen met de rechter. Men gaat dan steigeren en dat roep belemmering op. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat niet onrechtvaardig is. In de praktijk zie je dat de niet verzorgende ouder vaak de dupe wordt".

Misschien dat als Albert Streep een grotere bedrevenheid bezat in de kunst van de diplomatie, het allemaal niet zover had hoeven komen. Misschien zou de 'ex' wel tot een vergelijk te bewegen zijn geweest. Maar Albert is wie hij is: een rechtlijnig man met een blijkbaar groot gevoel voor 'onrecht' en een man met één doel en dat is het recht om zijn kinderen te mogen zien. En om dat onder de aandacht van heel Nederland te brengen reist hij het land door. Net zolang tot hij zijn bloedjes wel mag zien. Net zolang tot men luistert. "Kijk, ik doe dit niet alleen voor mijzelf, ik doe het voor alle vaders in een vergelijkbaar parket, voor alle kinderen die door hun moeders geïndoctrineerd worden met leugens en smaad over hun vader. En ik adviseer alle kinderen die dit lezen: probeer je eigen mening te formuleren, oprecht. En probeer je vaders pijn te begrijpen".

omgangsonrecht