Het 30e bericht der Stichting Dwaze Vaders, november 1994, door Tjerk Bakker, voorzitter/oprichter.

 


Individuele acties

Be1angrijk zijn de schijnbaar kleine individuele acties van vaders, in de strijd tegen het omgangsonrecht. We noemen dan de acties van René van Buuren (o.a. PAR), pa V. (viaducten), de vaders B. en M. (ook viaducten), Laputka (folders uitdelen in Utrecht), destijds Bevaart (bord in de tuin), enzovoorts en ook de aktie van Albert Streep op de zwarte markt en andere markten.

Ze halen daarmee vaak de regionale Pers en hun akties komen dicht bij de mensen. Acties in Den Haag zijn prima en voor het hele land noodzakelijk, maar iemand die in Groningen woont en leest over een aktie in Den Haag, ziet dit toch wel ineens heel dichtbij komen, wanneer hij een dwaze vader met een bord ziet staan, ergens in een winkelstraat, of op een markplein. Sinds enkele weken loopt Albert Streep met een groot en opvallend bord de marktpleinen in zijn omgeving af. Hij heeft handtekeningenlijsten bij zich (zelf gemaakt) en het kant regelmatig voor, dat hij op één zondagmiddag meer dan 600 handtekeningen krijgt van mensen, die hem op deze manier wensen te ondersteunen!
Inmiddels heeft hij in enkele weken tijd nu meer dan 5000 handtekeningen gekregen ! ! !
Het is een spontane actie van hem en we hebben nog geen tijd gehad om met elkaar te bespreken, wat we met die handtekeningen zullen gaan doen. Maar het eerste, wat we ermee wensen te doen, is u dit mee te delen. Als iedereen die aangesloten is bij de "Dwaze Vaders" dit van tijd tot tijd zou gaan doen, dan zouden we zonder moeite l- vooral na alle publiciteit van de afgelopen jaren - enkele miljoenen handtekeningen kunnen krijgen. Over enkele maanden zal Albert ruim 10.000 handtekeningen kunnen hebben en 1400 x 10.000 =...nog veel meer dan "enkele" miljoenen.
Gelooft u het niet? Nee. Wij ook niet. Want het woordje "als" is gewoon een heel vervelend woord. Maar als iedereen dit zou aandurven, dan kan het!
Albert Streep is momenteel het wandelende bewijs hiervoor, zonder "als", hij dóet het.
Wij hopen dat meer vaders dit zullen gaan doen. Zijn kunnen contact opnemen met Albert, indien zij willen weten hoe hij het doet. Spreekt hij de mensen aan, of komene zij uit zichzelf naar hem toe? e.d. vragen.
De mensen die hun handtekeningen zetten, doen dit met naam en adres, waardoor de handtekeningen een grote geldigheid krijgen. Waarbij we direct wensen te vermelden, dat er niets anders met die handtekeningen mag gebeuren dan waar ze voor bedoeld zijn, om privacy van onze sympathisanten te respecteren! Toen we Albert de suggestie deden van: "Hé, zouden deze mensen geen tientjeslid willen worden?!", reageerde Albert direct met een duidelijk "nee"!
En gelijk heeft hij; deze mensen zetten niet hun handtekening, om vervolgens "reclame" in hun brievenbus te krijgen. Dit ligt ook in de lijn van het bestuur van de "Dwaze Vaders": wie privacy schendt, mag de fiets pakken en een andere stichting opzoeken.
Ja, toch?

Albert deed nog een suggestie, om eventueel de handtekeningen aan te bieden aan Hare Majesteit of aan de Tweede Kamerleden. Dat lijkt ons niet echt verstandig. De tijd is daar niet rijp voor. Laten we eerste eens kijken, hoeveel andere vaders die dit ook durven doen (het is een kwestie van "durven" hè.) en dan in juli of augustus de balans opmaken. Mogelijk hebben we dan één miljoen of meer handtekeningen en het zet meer zoden aan de dijk, wanneer we zo'n gigantisch aantal kunnen aanbieden op de "Tweede Dinsdag van September" in 1995!
Waarom?
Omdat tegen die tijd ook enkele andere zaken verder gerijpt zullen zijn, zoals de werkgroep van staatssecretaris van mevrouw. Smit van justitie en het monsterproces tegen de staat der Nederlanden en onze contacten met de vaders in andere landen.
Gewoon strategie dus.
En hou ons op de hoogte - een keer per maand - hoeveel handtekeningen u heeft gekregen.
Een handtekeningenlijst kunt u via ons krijgen; deze lijst kunt u dan kopieren (blanco uiteraard) zo vaak als u wilt.

We beseffen ons, dat er nog meer vaders zijn, die individuele acties voeren. Het niet vermelden van hun namen of acties wil niet zeggen, dat ze aan ons voorbij gaan.
En vergeet niet dat íedere vader die een rechtszaak heeft, of voor een gesprek naar de raad gaat, of wat dan ook doet in zijn eigen zaak, op zich als bezig is met individueel actie voeren. Wat dit betreft loopt de beinvloeding van het zwaar gestoorde systeem erg goed!: Enkele acties per jaar, regionaal regelmatig acties en individueel 1400 kleine maar o zo belangrijke acties per jaar. Geef het niet op; het werkt!!!!!!!!! Totdat het zwaar vervloekte omgangsonrecht volledig de nek is omgedraaid.

Dwaze Vader mist kind

Bijna dagelijks loopt een man met een opvallend bord over de markt in Beverwijk, Heemskerk, IJmuiden en in het weekeinde op de Zwarte Markt. Die man met het bord met tekst 'Vader mist kind' in een rood hart, is Albert Streep. De 37-jarige Beverwijker noemt zichzelf een 'dwaze vader', naar de gelijknamige Haagse stichting. Hij wil met zijn actie de aandacht vestigen op het schrijnende gemis van zijn twee kinderen, die hij na zijn scheiding niet meer mag zien. Streep: "Ik wil de mensen duidelijk maken wat missen voor mij betekent. Niet dat ik niet weet waar ze wonen, maar het is een missen in de zin van heimwee". Dat er blijkbaar nog meer dwaze vaders in Beverwijk en omgeving zijn blijkt uit opschriften 'Vader mist kind', onder meer in het station. Deze zijn niet door Streep aangebracht. FOTO KEES BLOKKER